Project Description

עיצוב אתר Angie מבית אמסלם טורס.
העיצוב נעשה במסגרת עבודתי בחברת קידום ״גל ים סטודיו״

ללקוח כבר היה אתר קיים אך העיצוב לא עמד בסטנדרטים הבינלאומיים.
המשימה הייתה לעצב אתר ברמה של חו׳׳ל וכמובן לחשוב על חווית משתמש.

עיצוב ובניית אתר להייטקעיצוב אתר אנג׳י